Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2021

Chùm ảnh: Ngôi chùa gắn với đàn voi chiến của Hà Nội xưa

Ngôi chùa này xưa kia nằm trên bãi nuôi voi chiến của nhà Lê – Trịnh. Không chỉ…

增補珍珠囊藥性賦 Tăng bổ trân châu nang Dược tính phú. [Gem Supplement in Rhyme: Classification of Drug Property]. [同治十年春鎸 [1872] Đồng Trị thập niên xuân thuyên]

增補珍珠囊藥性賦 Tăng bổ trân châu nang Dược tính phú. [Gem Supplement in Rhyme: Cla…

Tuyển chọn nhưng câu thư pháp hay nói về mùa Xuân

Bộ sưu tập các câu thư pháp hay nói về mùa Xuân, các bạn có thể dùng để luyện t…

Tu viện Cát Trắng ở Florida, Hoa Kỳ

Tu viện Cát Trắng (White Sands Buddhist Center) do Thầy Khải Thiên (Thích Tâm T…

Chữ Việt: Quốc ngữ lối chữ Nho

Tham khảo thêm: Tuyển chọn các câu thư pháp hay  https://blog.brainhub.vn…

Sự tích Đức Quan Âm chùa Hương (di cảo của cụ Tiên Điền) - xuất bản 1929

Sự tích Đức Quan Âm chùa Hương (di cảo của cụ Tiên Điền) Tác giả Trần Ngọc Hoà…

Bước đầu của người tin Phật - xuất bản 1939

Bước đầu của người tin Phật - xuất bản 1939 Chứng minh: Ngự chế Thánh duyê…

Tinh thần Đạo Phật (rút trong chân kinh phiên dịch ra) - xuất bản 1934

Tinh thần Đạo Phật (rút trong chân kinh phiên dịch ra) Của đời muôn sự của …

Ngày xuân vãng cảnh những ngôi chùa lưu dấu Thiền phái Tào Động ở Hà Nội

Thiền phái Tào Ðộng được truyền vào Ðại Việt từ thế kỷ thứ XVII, cả ở Đàng ngoà…

Đầu xuân ở ngôi chùa làng vùng đất Yaly

Từ khi chùa Phước Lâm được xây dựng, đây còn là không gian để người dân lên chù…

Chùa Kim Sơn: Ngôi chùa xây trên pháp trường giữa trung tâm Hà Nội

Chùa Kim Sơn vừa là một công trình kiến trúc Phật giáo tuyệt đẹp, vừa là di tíc…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào