御纂醫宗金鑑 Ngự soạn y tông kim giám. [Royal compiled Gold standard of Medicine]. [清乾隆七年 [1742] Thanh Càn Long thất niên]

*** Ngô Khiêm, tự Lục Cát, người An Huy, Thiệp Huyện, sinh sống quãng niên hiệu Ung Chính, Càn Long nhà Thanh (1723-1795). Niên hiệu Càn Long (1736-1795), ông làm Thái y viện Viên phán phục vụ cho nội đình (Vua + tam cung lục viện). Niên hiệu Càn Long năm thứ 4 (1789), tháng một (11) vâng mệnh Vua, cùng với Lưu Dụ Phong làm ‘Tổng tu quan’ tập Hợp các sách thuốc và các phương thuốc bí truyền trong thiên hạ biên soạn lại.

**** Ban đầu tính biên làm hai bộ: Một bộ giản minh cho ngươi sơ học, một bộ tường tận làm tài liệu cho thầy thuốc tham khảo. Sau vì muốn công việc mau xong nên quyết định soạn chung một bộ. Sau ba năm công tác, vào niêu hiệu Càn Long năm thứ 7 (1742), tháng chạp, hai ông biên soạn xong bộ sách, Vua Càn Long đặt tên là ‘Ngự soạn Y Tông Kim Giám’, giao cho do phòng tu thư của Điện Vũ Anh ấn hành. Bộ sách thuốc này là một loại sách có tính tổng hợp tối giảm yếu, tối hoàn bị của Trung Quốc, thời ấy dùng làm giáo tài của Thái y viện.

***** “Ngự soạn y tông kim giám” gồm 74 cuốn, chia thành các môn khác nhau trong nội dung của Trung y, chọn lọc các tinh hoa, phát hiện cái gì còn ẩn chứa, biên thành 15 loại sách thuốc. Là bộ sách giáo khoa đầu tiên để giảng dạy Đông y chính thống của Trung Quốc, được lưu truyền rất rộng từ đời nhà Thanh, cho đến nay vẫn là bộ sách cần phải đọc của người học tập về y học, là bộ sách mà các thầy thuốc lâm sàng của các khoa rất ưa thích.

****** Trong sách, hình vẽ (đồ), thuyết minh (thuyết), phương thuốc (phương), biện luận (luận) đầy đủ đồng thời có phụ lục các bài ‘ca quyết’ giúp dễ học dễ nhớ; các phương thuốc chú trọng ‘hàn nhiệt bất chấp thành kiến, công bổ vô sở thiên thi’ (không câu nệ hàn nhiệt, không riêng trị, bổ mà phối hợp cả hai), phối hợp lâm sàng và thực dụng. Vì thế mà sách được lưu truyền rộng rãi, có ảnh hưởng rất to lớn. Sách này được xem là sách mà người học ngành y Trung Quốc cần tìm đọc; sách có giá trị tham khảo cao ở cả hai mặt nghiên cứu và lâm sàng.

Bấm vào nút "Toàn màn hình"  để đọc dễ dàng hơn


Đăng bình luận

Mới hơn Cũ hơn