Font chữ Hán-Nôm VLSoMergedFont là font chữ bao gồm các kí tự chữ nho được chúng tôi tổng hợp từ 3 font chữ miễn phí có sẵn:

  • FZKaiT-Extended
  • HueKhai
  • HanNomKai

Về mặt kĩ thuật, một file font chỉ có thể chứa tối đa 65535 kí tự, vì thế để tạo duy nhất một file font có thể chứa tất cả các chữ nho là điều không thể, do vậy chúng tôi đã tổng hợp các kí tự chữ nho phổ biến nhất kết hợp với các kí tự có sẵn trong 3 font chữ có sẵn kể trên để tổng hợp lại một font chữ mới, đặt tên là VLSoMergedFont, chứa 63899 kí tự.

Font VLSoMergedFont chủ đạo gồm các kí tự chữ nho với kiểu chữ viết nét Khải, sử dụng font VLSoMergedFont quý thầy không cần phải chuyển đổi qua lại giữa 3 font chữ đã kể trên.

Link tải font  VLSoMergedFont https://drive.google.com/file/d/1r4t5ptL84S72ItiCYVmJm5O3ew5QzupQ/view?usp=sharing

Nếu quý thầy muốn tổng hợp chữ nho từ nhiều file font có sẵn vào duy nhất một file font, hãy để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây hoặc Zalo 0982476490


Đăng bình luận

Mới hơn Cũ hơn